Sirküler

Anasayfa » Sirküler
Türkiye’de Yerleşik Kişilerin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Finans Kurumundan Sağladıkları Kredilerde KKDF Kesintisi Oranı %0 Olarak Belirlenmiştir. Numara : 93 Tarih : 22.6.2021 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2021/93 KONU: Türkiye’de Yerleşik Kişilerin Avrupa...
Konaklama Tesislerinde KDV İndirimi Uygulama Süresi 31/7/2021 Tarihine Kadar Uzatıldı. Numara : 92 Tarih : 22.6.2021 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2021/92 KONU: Konaklama Tesislerinde KDV İndirimi Uygulama Süresi 31/7/2021 Tarihine Kadar Uzatıldı. 22 Haziran 2021 tarihli...
Numara : 91 Tarih : 14.6.2021 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2021/91 KONU: 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanununa İlişkin Tebliğ Yayımlandı. 14 Haziran 2021 tarihli ve 31511 sayılı Resmi Gazete’de “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin...
Numara : 90 Tarih : 10.6.2021 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2021/90 KONU: 2019 Hesap Dönemi ile Ocak – Şubat – Mart – Nisan – Mayıs – Haziran 2020’de Biten Özel Hesap Dönemlerine Ilişkin Ülke Bazlı Rapor Teslimi...
Numara : 89 Tarih : 9.6.2021  VERGİ SİRKÜLERİ  NO: 2021/89 KONU: Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 13) Resmi Gazetede Yayımlandı. 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı...
Numara : 88 Tarih : 9.6.2021  VERGİ SİRKÜLERİ  NO: 2021/88 KONU: 2020 Yılı ve 1 Ocak 2020 Tarihinden Sonra Başlayan Özel Hesap Dönemleri ile ilgili Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu Vermek için Son Tarih: 30...
Numara : 87 Tarih : 9.6.2021 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2021/87 KONU: 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı. 7326 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 09 Haziran...
Numara : 86 Tarih : 7.6.2021 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2021/86 KONU: Ülke Bazlı Raporların (ÜBR) Değişimine Yönelik İmzalanmış Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması’nın Yürürlük Tarihi ve Türkiye ile ÜBR Değişimi Yapılabilecek Olan Ülkeler Listesinde Son...
Numara : 85 Tarih : 4.6.2021 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2021/85 KONU: Şirketlerin Derecelendirme Zorunluluğuna İlişkin Kurul Kararı  27.5.2021 tarihli BDDK Kurul Kararı ile 500 milyon TL ve üzerinde olan şirketlerin kredi kullanabilmesi için 30.06.2021 tarihine kadar...
Numara : 84 Tarih : 4.6.2021 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2021/84 KONU: 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yasalaşmıştır. Kamuoyunda vergi affı/barışı olarak da bilinen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin...
Numara : 83 Tarih : 3.6.2021 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2021/83 KONU: 36 Seri No.lu KDV Tebliğ Yayımlandı. 03 Haziran 2021 tarihli ve 31500 sayılı Resmi Gazete’de 36 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde...
Numara : 82 Tarih : 2.6.2021 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2021/82 KONU: Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranının Süresi 31/07/2021 Tarihine Uzatıldı. 2/6/2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmi Gazete (R.G)’de “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü...
Numara : 81 Tarih : 2.6.2021 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2021/81 KONU: Düşürülen KDV Oranlarının  Uygulama Süresi 31/7/2021 Tarihine Uzatıldı. 2/6/2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmi Gazete’de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin...
Numara : 80 Tarih : 1.6.2021 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2021/80 KONU: Düşürülen Stopaj Oranlarının Uygulama Süresi 31/7/2021 Tarihine Uzatıldı. 1 Haziran 2021 tarihli ve 31498 sayılı Resmi Gazete (1. Mükerrer)’de 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun...
Numara : 30 Tarih : 31.1.2021 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2021/30 KONU: Özel İletişim Vergisi Oranı Değiştirildi. 30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de  “6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (a),...
Numara : 29 Tarih : 31.1.2021 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2020/28 KONU: Konaklama Hizmet Sözleşmeleri Döviz Cinsinden Yapılabilecektir. 30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de  “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ...
Numara : 28 Tarih : 31.1.2021 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2020/28 KONU: Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt Dışı Gündelik Tutarlarına İlişkin Karar Yayımlandı. 30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne...
Numara : 27 Tarih : 30.1.2021 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2020/27 KONU: Riskli Yapı İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Oranı Düşürüldü. 30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de  “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının...