2021 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları.

01.01.2021
51

Numara:2
Tarih:1.1.2021

 VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2021/2

KONU: 2021 Yılı Sigorta Primine Esas Kazanç (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Tutarları.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2021 yılında geçerli olan asgari ücret tutarı 3.577,50 TL olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, 2021 yılı için sosyal güvenlik primine esas taban ve tavan ücreti ve asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti ile asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki şekilde olacaktır.

A- Sigorta Primine Esas Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır (6761 sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle,  günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmiştir.).

Buna göre 2021 yılı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır. 

Uygulanacak DönemiSGK Taban Ücreti TL (Aylık kazancın alt sınırı)SGK Tavan Ücreti TL (Aylık kazancın üst sınırı)
01.01.2021 – 31.12.20213.577,50 TL26.831,40 TL

B- 2021 Yılında Uygulanacak Brüt Asgari Ücret Tutarları

Asgari ÜcretBrüt Günlük TLBrüt Aylık TL
01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021119,25 TL3.577,50 TL

İşverene Maliyeti: 

 BrütSSK İşçiİşsizlik İşçiAylık Gelir VergisiDamga VergisiKümülatif Vergi MatrahıNetAsgari Geçim İndirimi (*)Toplam Ele GeçenSSK İşveren (**)İşsizlik İşverenToplam Maliyet
Ocak3577,5500,8535,78456,1327,153040,882557,59268,312825,9554,5171,554203,56
Şubat3577,5500,8535,78456,1327,156081,762557,59268,312825,9554,5171,554203,56
Mart3577,5500,8535,78456,1427,159122,642557,59268,312825,9554,5171,554203,56
Nisan3577,5500,8535,78456,1327,1512163,522557,59268,312825,9554,5171,554203,56
Mayıs3577,5500,8535,78456,1327,1515204,42557,59268,312825,9554,5171,554203,56
Haziran3577,5500,8535,78456,1327,1518245,282557,59268,312825,9554,5171,554203,56
Temmuz3577,5500,8535,78456,1327,1521286,162557,59268,312825,9554,5171,554203,56
Ağustos3577,5500,8535,78472,4927,1524327,042541,23284,672825,9554,5171,554203,56
Eylül3577,5500,8535,78608,1727,1527367,922405,55420,352825,9554,5171,554203,56
Ekim3577,5500,8535,78608,1827,1530408,82405,54420,362825,9554,5171,554203,56
Kasım3577,5500,8535,78608,1827,1533449,682405,55420,352825,9554,5171,554203,56
Aralık3577,5500,8535,78608,1727,1536490,562405,55420,352825,9554,5171,554203,56
TOPLAM429306010,2429,366098,11325,836490,5630066,553844,2533910,86654,12858,650442,7

(*) Bekar bir çalışan için AGİ hesaplanmıştır.

(**)Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır.

C- 2021 Yılı Başından İtibaren Uygulanacak “Asgari Geçim İndirimi” İle İlgili Olarak İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Hesabında Baz Alınacak Tutar

12 Ay X Asgari Ücret = Asgari Ücretin Yıllık Tutarı

12 X 3.577,50 TL = 42.930 TL. olmaktadır.

Asgari geçim indirimi tutarları hesaplanması için ücretlilerin medeni durumuna göre tespit edilen oranlar yukarıdaki meblağa uygulanır. Bulunan tutarın %15 vergisi hesaplanarak çıkan verginin 1/12’ si her ay ücretlinin ödenecek vergisinden mahsup edilir. (Mahsup edilecek tutar hesaplanan vergiden fazla ise fazlası dikkate alınmaz.)

Bu hesaplamalar için mutlaka ücretlilerden “AİLE DURUMU BİLDİRİMİNİN” imzalı olarak alınması gerekmektedir.

Yukarıdaki tutara göre ücretlilerin hak kazanacağı aylık indirim tutarları aşağıdaki tabloda belirlenmiştir. 

Çalışanın Medeni Durumu2021 yılı aylık indirim tutarı (TL)
Bekar268,31
Evli, eşi çalışmıyor321,98
Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu362,22
Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu402,47
Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu456,13
Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu456,13
Evli, eşi çalışmıyor, 5 çocuklu456,13
Evli, eşi çalışıyor268,31
Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu308,56
Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu348,81
Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu402,47
Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu429,30
Evli, eşi çalışıyor, 5 çocuklu456,13
Boşanmış268,31
Boşanmış, 1 çocuklu308,56
Boşanmış, 2 çocuklu348,81
Boşanmış, 3 çocuklu402,47

Not: Bu hesaplamalarda Gelir Vergisi Kanunun 103. maddesinin ilk dilimindeki %15 vergi oranı esas alınmıştır.

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; “DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.” ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte “Deloitte”), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. “Deloitte”, söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. “Deloitte”, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.