2021 Yılında Cep Telefonu Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı.

01.01.2021
47

Numara:12
Tarih:1.1.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/12

KONU: 2021 Yılında Cep Telefonu Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı.

29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 19) ile Gider Vergileri Kanunu’nun 39 uncu maddesi hükmü gereği, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) maktu olarak alınan vergi tutarı 01.01.2020 tarihinden itibaren 86,00-TL olarak uygulanacağı açıklanmıştır.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 19)

Saygılarımızla.