2021 Yılında Uygulanacak KDV İade Alt Sınırı Belirlendi.

01.01.2021
33

Numara:14
Tarih:1.1.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/14

KONU: 2021 Yılında Uygulanacak KDV İade Alt Sınırı Belirlendi.

29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 33) ile indirimli orana tabi işlemlerde iade sınırı 2021 yılı için yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, indirimli orana tabi işlemlerde KDV iade alt sınırı 2021 yılı için 18.900 TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 33)

Saygılarımızla.