2021 Yılında Uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri Belirlendi.

01.01.2021
45

Numara:16
Tarih:1.1.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/16

KONU: 2021 Yılında Uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri Belirlendi.

31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı 5. Mükerrer Resmi Gazete’de 2021 yılında uygulanacak değerli kağıt bedellerine ilişkin “Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 66) Değerli Kağıtlar” yayımlandı.

Buna göre, 2021 yılında uygulanacak değerli kağıt bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi  Bedel (TL)
1 – Noter kağıtları: 
a) Noter kağıdı20,00
b) Beyanname20,00
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet40,00
2 – (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md) 
3 – Pasaportlar180,00
4 – İkamet izni125,00
5 – (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md) 
6 – Nüfus cüzdanları 
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle dezenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı30,00
b) Değiştirme nedeniyle dezenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı30,00
c) Kayıp nedeniyle dezenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı60,00
7 – Aile cüzdanları160,00
8 – (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md) 
9 – Sürücü belgeleri225,00
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)225,00
11 – (Mülga: 06.01.2017 (Mük.) – 680 Sayılı KHK/35 md.       
12 – Motorlu araç tescil belgesi200,00
13 – İş makinesi tescil belgesi170,00
14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)12,00
15- Mavi Kart16,00
16- Yabancı çalışma izin belgesi125,00
17- Çalışma izni muafiyeti belgesi125,00

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 66) Değerli Kağıtlar

Saygılarımızla