Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi (1/1/2021-30/6/2021).

06.01.2021
54

Numara:19
Tarih:6.1.2021

 VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/19

KONU: Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi (1/1/2021-30/6/2021).

Hazine ve Maliye Bakanlığı 06.01.2021 tarihli ve 27998389-010-06-02-1638 sayılı Genelge ile 01/01/2021 – 30/06/2021 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayılarını duyurmuştur. 

Dönem01/01/2021 – 30/06/2021
Aylık Katsayısı0,165786
Taban Aylık Katsayısı2,594917
Yan Ödeme Katsayısı0,052576

Buna göre 2021 yılının ilk yarısında uygulanacak; Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Zammı Tutarı 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde olacaktır.

1. 2021 Yılının İlk Döneminde Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı 

DönemiTutarı (TL)
01/01/2021 – 30/06/20217.638,96 TL

(Kıdem tazminatı hesaplama sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.)

1.1 Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı tavan tutarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır: 

Aylık GöstergeXAylık Katsayısı
Ek GöstergeXAylık Katsayısı
Kıdem Aylığı Toplam GöstergesiXAylık Katsayısı
Taban Aylık GöstergesiXTaban Aylık Katsayısı
(Aylık Gösterge + Ek Gösterge)XAylık Katsayısı X (% 215)

Bu çerçevede en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır; 

1.500X0,165786= 
8.000X0,165786= 
500X0,165786= 
1.000X2,594917= 
(1.500+8.000)X0,165786 X (% 215)= 
Toplam7.638,96 TL

2. 2021 Yılının İlk Döneminde Uygulanacak Azami Çocuk Yardımı 

Dönemi0 – 6 Yaş Tutarı (TL)6 Yaşından Büyükler (TL)
01.01.2021 – 30.06.202182,8941,45
Hesaplama şekli(500 x 0,165786)(250x 0,165786)

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2021 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge

Saygılarımızla.