Defter Beratlarının Aylık Veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru

15.01.2021
37

Numara:24
Tarih:15.1.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2020/24

KONU: Defter Beratlarının Aylık Veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru

Gelir İdaresi Başkanlığınca, “E-Defter Beratlarının Aylık Veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru” yayınlandı.

Buna göre;

Geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen mükelleflerin, mali mühür veya elektronik imza ile e-Defter uygulamasına giriş yapıp “Bilgi Güncelle” kısmından “Berat Yükleme Tercihi” bölümünden; Aylık yükleme / Geçici vergi dönemleri bazında yükleme şeklinde seçimlerini yapmaları mümkün bulunmaktadır.

Yapılan tercih 31/01/2021 tarihine kadar e-Defter uygulaması üzerinden güncellenebilir. Bu tarihten sonra yapılan seçimin değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Söz konusu yükleme tercihi, ilgili hesap dönemini kapsamakta olup, 2021/Ocak döneminden itibaren yüklenecek berat dosyaları için geçerli olacaktır.

Tercihlerini 31/01/2021 tarihine kadar bildirmeyen mükellefler, 2021 hesap dönemi berat dosyaları için Aylık yükleme seçeneğini tercih etmiş olarak değerlendirilecektir. Söz konusu mükellefler, berat dosyalarını ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (hesap döneminin son ayına ait berat dosyalarını, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar) yüklemek zorundadırlar.

Söz konusu Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.