2021 Yılı Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt Dışı Gündelik Tutarlarına İlişkin Karar Yayımlandı.

31.01.2021
38

Numara:28
Tarih:31.1.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2020/28

KONU: Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt Dışı Gündelik Tutarlarına İlişkin Karar Yayımlandı.

30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar (Karar Sayısı: 3468)” yayımlandı.

Bu Karar ile yurt dışı gündelik tutarları değiştirilmemiştir. Bununla birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’ne yapılacak yolculuklarda verilecek harcırah tutarı artırılmıştır.

1) KKTC’ye Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Gündelik Tutarı

Bu Karar ile KKTC’ye yapılacak seyahatler nedeniyle personele ödenen harcırah gündeliğinin gelir vergisinden istisna tutarı 192,60 TL olarak belirlenmiştir.

2) 2021 Döneminde Yurt Dışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel

Bu Karar ile brüt aylık tutarı 4.169,88 TL’den fazla olan çalışanlar için 1 Ocak 2021 – 30 Haziran 2021 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna yurt dışı gündelik tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Bu tutarlar 2020 yılı için geçerli olan gündelik tutarları ile aynı olup, herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

 ÜlkelerGündelik Tutarlar
A.B.D. (A.B.D. Doları)182
Almanya (Euro)164
Avustralya (Avustralya Doları)283
Avusturya (Euro)166
Belçika (Euro)161
Danimarka (Danimarka Kronu)1.238
Finlandiya (Euro)148
Fransa (Euro)160
Hollanda (Euro)156
İngiltere (Sterlin)115
İrlanda (Euro)155
İspanya (Euro)158
İsveç (İsveç Kronu)1.359
İsviçre (İsviçre Frangı)283
İtalya (Euro)152
Japonya (Japon Yeni)31.405
Kanada (Kanada Doları)244
Kuveyt (Kuveyt Dinarı)50
Lüksemburg (Euro)161
Norveç (Norveç Kronu)1.193
Portekiz (Euro)155
Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali)617
Yunanistan (Euro)158
Kosova (Euro)123
Diğer AB Ülkeleri (Euro)127
Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları)157

Ayıca aynı Kararın 4. maddesi gereğince;

  • Seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için ödenecek gündelikler, aşağıdaki miktarların %50 artırılması suretiyle hesaplanmaktadır.
      
  • Seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yurt dışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin yukarıda belirtildiği şekilde artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin %40’ına kadar olan miktarı için bir ödeme yapılmamaktadır. %40’ını aşması halinde ise aşan kısmın %70’i ayrıca ödenmektedir.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar (Karar Sayısı: 3468)

Saygılarımızla.