Özel İletişim Vergisi Oranı Değiştirildi.

31.01.2021
38

Numara:30
Tarih:31.1.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/30

KONU: Özel İletişim Vergisi Oranı Değiştirildi.

30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de  “6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) Bentlerindeki Oranların Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3469)” yayımlandı.

Bu Karar ile  6802 sayılı Gider Vergileri Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan hizmetlere uygulanmakta olan iletişim vergisi oranları 30 Ocak 2021 tarihinden itibaren %7,5’den % 10’a çıkartılmıştır.

Buna göre;

a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri %10,

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri %10,

c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti %10,

d) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri %10

oranında özel iletişim vergisine tâbidir

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) Bentlerindeki Oranların Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3469)

Saygılarımızla.