2021 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Yayımlandı.

01.01.2021
41

Numara:8
Tarih:1.1.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/8

KONU: 2021 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Yayımlandı.

A) 2021 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları

29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 86 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanacak harç tutarları yeniden belirlenmiştir.

Yeni harç tutarlarına aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz.

2021 Yılı Harç Tutarları

B) 2019 Yılı Konsolosluk Harçları ile Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarda Döviz Cinsinden Alınan Harç Miktarları.

Aynı tarihli Resmi Gazete’de yayımlan 87 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile; Konsolosluk Harçları ile TC Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayıları 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, 01.01.2021 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 7,88 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise aşağıdaki tablodagösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı tarifedeki miktarlar için4,290
492 sayılı Kanuna bağlı (5) sayılı tarifedeki miktarlar için2,080
492 sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifenin “I-Pasaport Harçları” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için0,630
492 sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için0,570
492 sayılı Kanuna bağlı (7) sayılı tarifenin II. bölümündeki miktarlar için1,680
492 sayılı Kanuna bağlı diğer tarifelerdeki miktarlar için1,000

Saygılarımızla.