Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranının Süresi 31/07/2021 Tarihine Uzatıldı.

02.06.2021
40

Numara:82
Tarih:2.6.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/82

KONU: Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranının Süresi 31/07/2021 Tarihine Uzatıldı.

2/6/2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmi Gazete (R.G)’de “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4063)” yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere, 31/7/2020 tarihli R.G’de yayımanlanan 2813 sayılı Karar ile stopajlara ilişkin 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklikler yapılarak gayrimenkul kiralamalarında uygulanan stopaj oranı ve kurumlar tarafından kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan kira ödemeleri üzerinden hesaplanması gereken tevkifatın oranı %20’den %10’a düşürülmüştü.

Daha sonra, 23/12/2020 tarihli ve 31343 sayılı R.G’de yayımlanan 3319 Sayılı Karar ile söz konusu stopaj oranları eski oranlarına (%20) döndürülmüş; ancak aynı Karara eklenen geçici 2 nci maddeyle %10’luk stopaj oranlarının 31.05.2021 tarihine kadar devam ettirilmesi sağlanmıştı. (İlgili Sirkülerimiz için tıklayınız)

Bu defa, 4063 sayılı Karar ile gayrimenkul kiralamalarında ve kurumlar tarafından kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan kira ödemelerinde uygulanan %10’luk stopaj oranının süresi 31/7/2021 tarihine uzatılmıştır.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

4063 Sayılı Karar

Saygılarımızla,