Ülke Bazlı Raporların (ÜBR) Değişimine Yönelik İmzalanmış Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması’nın Yürürlük Tarihi ve Türkiye ile ÜBR Değişimi Yapılabilecek Olan Ülkeler Listesinde Son Durum.

07.06.2021
42

Numara:86
Tarih:7.6.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/86

KONU: Ülke Bazlı Raporların (ÜBR) Değişimine Yönelik İmzalanmış Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması’nın Yürürlük Tarihi ve Türkiye ile ÜBR Değişimi Yapılabilecek Olan Ülkeler Listesinde Son Durum.

1) ÜBR Değişimine Yönelik Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması’nın Yürürlük Tarihi

1 Haziran 2021 tarihli ve 31498 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4026 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 30 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da imzalanmış olan “Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nın yürürlük tarihinin, en erken 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemlerine uygulanmak üzere, 18 Aralık 2020 olarak tespit edilmesine karar verilmiştir.

Buna göre, halihazırda Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (“OECD”) web sitesinde  yer verilen Ülke Bazlı Raporların (ÜBR) Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması’nı (“ÇTYMA” /”Anlaşma”) aktive eden taraflar ve Anlaşma’nın uygulanacağı ilk mali yıl bilgilerinin de sunulduğu listeler, Türkiye için de 18 Aralık 2020 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.  

Nihai Ana işletmesi ya da Vekil İşletmesi, ÜBR Değişimine İlişkin ÇTYMA’sının, sirkülerimiz tarihi itibariyle henüz aktive olmadığı bir ülkede (örneğin: Avusturya, Kanada, Macaristan, Rusya, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri gibi) bulunan çok uluslu işletme gruplarının Türkiye’de mukim işletmelerinin, 2019 hesap dönemi ile Ocak 2020, Şubat 2020, Mart 2020, Nisan 2020 ve Mayıs 2020’de biten özel hesap dönemlerine (ÖHD) ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının, BTRANS sistemi aracılığı ile Türkiye’de Mali İdare’ye gönderilmesi zorunluluğu devam etmekte olup gönderim için en son tarih 30 Haziran 2021 Çarşamba günüdür.

Keza, yukarıda belirtilen durumdaki çok uluslu işletme gruplarının Türkiye’de mukim işletmeleri, 30 Haziran 2020’de biten özel hesap dönemleri ile ilgili ÜBR’yi de 30 Haziran 2021 tarihine kadar BTRANS sistemi aracılığı ile Türkiye’de Mali İdare’ye göndermek zorundadırlar.

2) Türkiye Mali İdaresi’nin ÜBR Gönderimi Yapacağı Ülkeler ile Türkiye Mali İdaresi’ne ÜBR Gönderimi Yapacak olan Ülkelerin Listesi

Yukarıda belirtildiği gibi; 1 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımanan 4026 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlük tarihi 18 Aralık 2020 olarak belirlenmiş olan ÜBR değişimine ilişkin ÇTYMA kapsamında Türkiye ile tek taraflı veya karşılıklı ÜBR değişimi/paylaşımı yapabilecek ülkelerin listesine ve paylaşımın yürürlüğe gireceği vergilendirme dönemi ile ilgili bilgilere OECD’nin aşağıda linkini verdiğimiz web sayfasından ulaşabilirsiniz.

https://www.oecd.org/tax/beps/country-by-country-exchange-relationships.htm

OECD’nin yukarıda linki verilen ilgili web sitesinde en son 12 Mart 2021 tarihinde yapılan aktivasyon güncellemesine göre Türkiye açısından son durum aşağıdaki gibidir. 

AçıklamaÜlke Sayısı
Türkiye Mali İdaresi’nin ÜBR gönderimi/paylaşımı yapabileceği ülke sayısı (Türkiye’den 46 adet ülkeye ÜBR gönderimi mümkün durumdadır)46
Türkiye Mali İdaresi’ne ÜBR gönderimi/paylaşımı yapabilecek ülke sayısı (57 adet ülkeden Türkiye’ye ÜBR gönderimi mümkün durumdadır)57

Aktivasyon süreci hâlen devam etmekte olup bilgi paylaşımı yapılabilecek ülke sayısının 87’ye çıkması beklenmektedir. Bu nedenle, OECD’nin web sitesinde aktivasyon ile ilgili yapacağı güncellemeler devamlı olarak takip edilmelidir.

Türkiye’de faaliyet gösteren Çok Uluslu bir İşletme Grubunun üyesi olan bir şirket veya şube iseniz ve Nihai Ana İşletmeniz veya Vekil İşletmeniz (ÜBR paylaşımı için atanmış olan işletme) yukarıdaki linkteki OECD web sitesinde, Türkiye ile ÜBR paylaşımı yapabilecek olan 57 adet ülkeden birinde ÜBR beyanını yapmış ise, Türkiye’deki Mali İdare’ye ÜBR gönderim yükümlülüğünüz ortadan kalkacaktır.

OECD’nin en son 12 Mart 2021 tarihinde yapılmış olan aktivasyon güncellemesi neticesinde ; Türkiye Mali İdaresi’nin ÜBR gönderimi/paylaşımı yapabileceği ülke sayısı Aralık 2020’de 37 iken Mart 2021’deki güncelleme ile 46 adete çıkmıştır.  Öte yandan, Türkiye Mali İdaresi’ne ÜBR gönderimi/paylaşımı yapabilecek ülke sayısı da Aralık 2020’de 47 adet iken Mart 2021 güncellemesi ile 57 adete çıkmıştır. İlgili ülkelerin listesi aşağıda karşılıklı olarak verilmiştir.

 Türkiye Mali İdaresi’nin ÜBR Gönderimi/Paylaşımı Yapacağı Ülkeler(Türkiye’den Diğer Ülkelere) Türkiye Mali İdaresi’ne ÜBR Gönderimi/Paylaşımı Yapacak Ülkeler(Diğer Ülkelerden Türkiye’ye)
 (1 Ocak 2019 tarihinde veya sonrasında başlayan vergilendirme dönemleri için) (1 Ocak 2019 tarihinde veya sonrasında başlayan vergilendirme dönemleri için) (*)
1Andorra1Andorra
2Arjantin2Anguilla
3Avustralya3Arjantin
4Belçika4Avustralya
5Brezilya5Belçika
6Şili6Belize
7Çin7Bermuda
8Kolombiya8Brezilya
9Hırvatistan9Bulgaristan
10Çek Cumhuriyeti10Cayman Adaları
11Danimarka11Şili
12Estonya12Çin
13Finlandiya13Kolombiya
14Fransa14Kosta Rika
15Almanya15Hırvatistan
16Cebelitarık16Çek Cumhuryeti
17Yunanistan17Danimarka
18Hong Kong, Çin18Estonya
19İzlanda19Finlandiya
20Hindistan20Fransa
21Endonezya21Almanya
22İrlanda22Cebelitarık
23Man Adası23Yunanistan
24İtalya24Hong Kong, Çin
25Japonya25İzlanda
26Kore26Hindistan
27Letonya27Endonezya
28Lüksemburg28İrlanda
29Malta29Man Adası
30Mauritius30İtalya
31Meksika31Japonya
32Hollanda32Kore
33Yeni Zelanda33Letonya
34Norveç34Lüksemburg
35Peru35Macau, Çin
36Polonya36Malta
37Portekiz37Mauritius
38San Marino38Meksika
39Seyşel Adaları39Hollanda
40Slovak Cumhuriyeti40Yeni Zelanda
41Slovenya41Nijerya
42Güney Afrika42Norveç
43İspanya43Peru
44İsviçre44Polonya
45İngiltere45Portekiz
46Uruguay46Katar (*)
  47Romanya
  48San Marino
  49Seyşel Adaları
  50Slovak Cumhuriyeti
  51Slovenya
  52Güney Afrika
  53İspanya
  54İsviçre
  55Turks ve Caicos Adaları
  56İngiltere
  57Uruguay
(*)Katar’dan Türkiye’ye paylaşım 1 Ocak 2020 tarihinde veya sonrasında başlayan vergilendirme dönemlerinden geçerli olacaktır.
 Bu ülkelerden Türkiye’ye ÜBR gönderimi yapılacaktır ancak Türkiye’den bu ülkelere ÜBR paylaşımı halen sözkonusu değildir.

Yukarıdaki listeye göre, Nihai Ana İşletmesi ya da Vekil İşletmesi, örneğin İngiltere’de, Hollanda’da, Japonya’da, İspanya’da veya Almanya’da bulunan Çok Uluslu Şirketler Grubuna ait olarak Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler açısından; sırasıyla İngiltere, Hollanda, Japonya, İspanya ve Almanya Vergi İdareleri’nden Türkiye Vergi İdaresi’ne 1 Ocak 2019 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemleri için ÜBR gönderilmesi mümkün hale geldiği için, Türkiye’de bulunan ilgili işletmelerin 1 Ocak 2019 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin ÜBR’yi Türkiye’de Mali İdare’ye gönderme zorunlulukları ortadan kalkmıştır.

3) Nihai Ana İşletmesi veya Vekil İşletmesinin Mukim Olduğu Ülkenin ÇTYMA’asını İmzalamış Olup da Türkiye ile Henüz ÜBR Değişiminin Aktive Edilmediği Durumlar

Nihai Ana işletmesi veya Vekil İşletmesi, ÇTYMA’sını imzalamış olup da Türkiye ile henüz ÜBR değişimi aktif hale gelmemiş olan Avusturya, Kanada, Macaristan, Rusya, İsveç gibi ülkelerde mukim olan Çok Uluslu Şirketler Grubuna ait olarak Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler ve şubeler, 2019 hesap dönemi ile Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk Ülke Bazlı Raporlarını 30 Haziran 2021’ye kadar  BTRANS aracılığıyla elektronik ortamda  Türk Mali İdaresi’ne göndermek zorundadırlar.

Öte yandan, yukarıda bahsedilen durumda bulunan Çok Uluslu Şirketler Grubuna ait olarak Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler ve şubeler (nihai ana işletmeleri veya vekil işletmeleri Avusturya, Kanada, Macaristan, Rusya, İsveç gibi ülkelerde mukim bulunan Çok Uluslu Şirketler Grubuna ait olarak Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler ve şubeler) 30 Haziran 2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ÜBR’yi de gene 30 Haziran 2021’e kadar BTRANS aracılığıyla elektronik ortamda  Türk Mali İdaresi’ne göndereceklerdir. 

Bu ülkeler açısından aktivasyon sürecinin OECD’nin, yukarıda 2. Bölüm’de linkini verdiğimiz web sitesinden takip edilmesini tavsiye ederiz.

4) Nihai Ana İşletme veya Vekil İşletmenin Mukim Olduğu Ülkenin A.B.D. Olması Durumu

ÇTYMA, A.B.D. tarafından imzalanmamış olduğu için nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi A.B.D’de bulunan Türkiye’deki şirketler ve şubelerin, 1 Ocak 2019 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için Türk Mali İdaresi’ne ÜBR gönderme zorunluluklarının ortadan kalkabilmesi için Türkiye ile A.B.D arasında ÜBR değişimine ilişkin iki taraflı bir Yetkili Makam Anlaşması’nın imzalanıp yürürlüğe girmesi gerekmektedir. Sözkonusu iki taraflı Yetkili Makam Anlaşması hazırlanmış olmakla birlikte halen A.B.D. ve Türkiye yetkilileri arasında görüşmeler devam ettiği için henüz yürürlüğe girmemiştir. Bu nedenle, nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi  A.B.D.’de bulunan Çok Uluslu Şirketler Grubuna ait olarak Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler ve şubeler; 2019 hesap dönemi ile Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk Ülke Bazlı Raporlarını 30 Haziran 2021’ye kadar  BTRANS aracılığıyla elektronik ortamda  Türk Mali İdaresi’ne göndermek zorundadırlar.

Öte yandan; Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi A.B.D.’de mukim Çok Uluslu Şirketler Grubuna ait olarak Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler ve şubeler, 30 Haziran 2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ÜBR’yi de gene 30 Haziran 2021’e kadar BTRANS aracılığıyla elektronik ortamda  Türk Mali İdaresi’ne göndereceklerdir.  

A.B.D ile Türkiye arasındaki iki taraflı Yetkili Makam Anlaşması’nın yürürlük açısından durumunun, A.B.D. Vergi İdaresi’nin aşağıda verilen web sitesi linkinden takip edilmesini tavsiye ederiz:

https://www.irs.gov/businesses/country-by-country-reporting-jurisdiction-status-table

Saygılarımızla,