2019 hesap dönemi ile Ocak – Şubat – Mart – Nisan – Mayıs – Haziran 2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin Ülke Bazlı Rapor Teslimi için Son Tarih: 30 Haziran 2021

10.06.2021
63

Numara:90
Tarih:10.6.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/90

KONU: 2019 Hesap Dönemi ile Ocak – Şubat – Mart – Nisan – Mayıs – Haziran 2020’de Biten Özel Hesap Dönemlerine Ilişkin Ülke Bazlı Rapor Teslimi için Son Tarih: 30 Haziran 2021

Bilindiği üzere; Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 22 Şubat 2021 tarihinde yayımlanmış olan 19 Şubat 2021 tarihli TF-3/2021-1 sayılı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkındaki Sirküler ile

  • Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunan çok uluslu işletme gruplarının, 2019 hesap dönemi ile  Ocak/2020 ve Şubat/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk Ülke Bazlı Raporlarının BTRANS aracılığıyla elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin süre 31 Mart 2021 Çarşamba günü sonuna,
      
  • Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunmayan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap dönemi ile Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk Ülke Bazlı Raporlarının BTRANS aracılığıyla elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin süre de 30 Haziran 2021 Çarşamba günü sonuna

kadar uzatılmıştı.

Nihai Ana İşletmesi veya Vekil İşletmesi Ülke Bazlı Rapor Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması’nın Henüz Aktive Edilmediği veya İkili Yetkili Makam Anlaşması’nın da Bulunmadığı Ülkelerde Mukim Bulunanlar 

Nihai Ana işletmesi ya da Vekil İşletmesi, Ülke Bazlı Rapor Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması’nın henüz aktive edilmediği bir ülkede (örneğin: Avusturya, Kanada, Macaristan, Rusya, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri gibi) bulunan çok uluslu işletme gruplarının Türkiye’de mukim işletmelerinin (şirketler ve şubeler), 2019 hesap dönemi ile Ocak 2020, Şubat 2020, Mart 2020, Nisan 2020 ve Mayıs 2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının, BTRANS sistemi aracılığı ile Türkiye’de Mali İdare’ye gönderilmesi zorunluluğu devam etmekte olup gönderim için en son tarih 30 Haziran 2021 Çarşamba günüdür. 

Keza, yukarıda belirtilen durumdaki çok uluslu işletme gruplarının Türkiye’de mukim işletmelerinin (şirketler ve şubeler), 30 Haziran 2020’de biten özel hesap dönemleri ile ilgili ÜBR’yi de 30 Haziran 2021 tarihine kadar BTRANS sistemi aracılığı ile Türkiye’de Mali İdare’ye göndermek zorunda olduklarını da hatırlatmak isteriz. 

Öte yandan, nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi,  Çok taraflı Yetkili Makam Anlaşması imzalamamış olan ve Türkiye ile de arasında henüz yürürlüğe girmiş İki Taraflı Yetkili Makam Anlaşması bulunmayan A.B.D. gibi ülkelerde mukim bulunan Çok Uluslu Şirketler Grubuna ait olarak Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler ve şubeler de; 2019 hesap dönemi ile Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk Ülke Bazlı Raporlarını 30 Haziran 2021’ye kadar  BTRANS aracılığıyla elektronik ortamda  Türk Mali İdaresi’ne göndermek zorundadırlar. Aynı şekilde, bu durumda bulunan işletmeler 30 Haziran 2020’de biten özel hesap dönemleri ile ilgili ÜBR’yi de 30 Haziran 2021 tarihine kadar BTRANS sistemi aracılığı ile Türkiye’de Mali İdare’ye göndermek zorundadırlar.

Nihai Ana İşletmesi veya Vekil İşletmesi Ülke Bazlı Rapor Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması’nın Aktive Edilmiş Olduğu Ülkelerde Mukim Bulunanlar

Nihai Ana İşletmesi veya Vekil İşletmesi, Ülke Bazlı Rapor Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması’nın aktive edilmiş olduğu ülkelerde (örneğin: İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İspanya, İrlanda, Çin, Japonya, İtalya, İsviçre, Kore, Norveç, Avustralya gibi)  mukim bulunan çok uluslu işletme gruplarının Türkiye’de mukim işletmelerinin 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için Ülke Bazlı Rapor gönderim zorunlulukları ortadan kalkmıştır.

Örnekler:

 ÖrnekNihai Ana/Vekil İşletmenin Bulunduğu ÜlkeYetkili Makam Anlaşması Yürürlükte ve Aktive Edilmiş durumda mıdır? Hesap Dönemi Ülke Bazlı Rapor Gönderimi İçin En Son Tarih
1İngiltereEvet2019ÜBR gönderim zorunluluğu ortadan kalkmıştır
2JaponyaEvet31 Mart 2020’de biten özel hesap dönemiÜBR gönderim zorunluluğu ortadan kalkmıştır
3KanadaHayır31 Mayıs 2020’de biten özel hesap dönemi30 Haziran 2021
4AvusturyaHayır30 Haziran 2020’de biten özel hesap dönemi 30 Haziran 2021
5İspanyaEvet2019ÜBR gönderim zorunluluğu ortadan kalkmıştır
6A.B.D.Hayır201930 Haziran 2021
7A.B.D.Hayır31 Mart 2020’de biten özel hesap dönemi30 Haziran 2021
8A.B.D.Hayır30 Haziran 2020’de biten özel hesap dönemi30 Haziran 2021(uzatma yok, ilgili özel hesap döneminin bitimini takip eden 12. ayın sonu)

Saygılarımızla,