Sirküler/92

22.06.2021
73

Konaklama Tesislerinde KDV İndirimi Uygulama Süresi 31/7/2021 Tarihine Kadar Uzatıldı.

Numara:92
Tarih:22.6.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/92

KONU: Konaklama Tesislerinde KDV İndirimi Uygulama Süresi 31/7/2021 Tarihine Kadar Uzatıldı.

22 Haziran 2021 tarihli ve 31519 sayılı Resmi Gazete’de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4105)” yayımlandı.

Bilindiği üzere, KDV oranları; 2007/13033 sayılı Karar’a ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8 olarak tespit edilmiştir. Bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise aynı Kararın birinci maddesinin (a) bendi uyarınca % 18 oranında KDV uygulanmaktadır.

Bu Karar ile 2007/13033 Sayılı Kararın geçici 9 uncu maddesindeki 30/6/2021 ibaresi 31/7/2021 şeklinde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 9- (1) 31/7/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ekli (II) sayılı listenin ‘B) DİĞER MAL VE HİZMETLER’ bölümünün 25 inci sırasında yer alan geceleme hizmetleri için 1 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”

Buna göre, daha önce 30/4/2021 tarih ve 3931 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30/6/2021 tarihine kadar uzatılan konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetleri(*) için %1 KDV oranı uygulanmasına 31/7/2021 tarihine kadar devam edilecektir.

(*) 25- Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.),

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

4105 Sayılı Karar

Saygılarımızla,