Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzatıldı.

01.01.2021
44

Numara:3
Tarih:1.1.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/3

KONU: Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzatıldı.

30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de “7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesi ile 4 üncü Maddesinde (Onüçüncü ve Ondördüncü Fıkraları Hariç) Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin, Anılan Maddelerde Belirtilen Sürelerin Bitiminden İtibaren Bir Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3343)” yayımlandı.

Söz konusu Karar ile;

  • Kanun kapsamından yararlanmak için 31/12/2020 tarihinde dolan başvuru süresi 31 Ocak 2021 tarihine,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine 31/1/2021 tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksitlerin ödeme süresi 28 Şubat 2020 tarihine,
  • Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine 28/2/2021 tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksitlerin ödeme süresi 31/3/2021 tarihine

uzatılmıştır.

Karar ile sadece başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatıldığından, diğer ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

3343 Sayılı Karar

Saygılarımızla.
Boğaziçi Müşavirlik